Zespół instrumentów historycznych SILVA RERUM arte
powstał w Gdańsku w 2010 r. z inicjatywy absolwentek Akademii Muzycznej w Krakowie, Konserwatorium w Amsterdamie oraz Królewskiego Konserwatorium w Brukseli. Jego nazwa wywodzi się ze staropolskiej tradycji prowadzenia kronik rodzinnych Silva Rerum („Las Rzeczy”). Zespołowi przyświeca idea ukazania piękna i różnorodności języka muzyki XVII i XVIII w. przez jej wykonanie w formie koncertów tematycznych i przedsięwzięć edukacyjnych. W repertuarze zespołu znajduje się europejska muzyka kameralna i orkiestrowa kompozytorów epoki baroku ze szczególnym uwzględnieniem muzyki z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.
SILVA RERUM arte wykonuje również oryginalne kompozycje współczesne przeznaczone na instrumenty historyczne, w tym utwory pisane specjalnie dla zespołu. Na jego zamówienie w 2014 r. powstała kompozycja Katarzyny Szwed „Nowe Anioły” na instrumenty historyczne i przestrzeń Bazyliki Mariackiej, w 2015 r. kompozytorka Agnieszka Stulgińska stworzyła dla zespołu utwór „Prześwity”, natomiast w roku 2016 powstała kompozycja „Zwiastunowie”, którą napisał Emil Wojtacki. Wszystkie te dzieła zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Wykonane zostały podczas kolejnych edycji festiwalu Cappella Angelica w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w latach 2014-2016. Zespół występuje na wielu festiwalach w Polsce i za granicą, takich jak: Haapsalu Vanamuusicafestival (Etonia), Festiwal SEVIQC BREZICE (Słowenia), Festiwal BAROKNÍCH UMĚNÍ (Český Krumlov, Czechy), Bezručova Opava (Czechy), Festiwal C3 (Berlin, Essen, Niemcy), Festiwal Cichej Muzyki (Toruń), Festiwal Europa +/1700 (Gdańsk), Festiwal Cappella Angelica (Gdańsk), Annum Festiwal (Tarnowskie Góry, Gliwice), Festiwal „Haendel na Kresach” (Chełm). W ramach działalności Fundacji SILVA RERUM muzycy zespołu organizują wydarzenia promujące wykonawstwo historyczne, między innymi Festiwal CAPPELLA ANGELICA Muzyka Aniołów Mariackich oraz Festiwal EUROPA +/- 1700, które powstają przy współpracy z Miastem Gdańsk oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego. W latach 2015-2016 realizowany był dzięki współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zespół organizuje dla dziecięcej publiczności cykl edukacyjny „Mała Szkoła Dawnej Sztuki”. Od roku 2017 istnieje również cykl warsztatów artystycznych dla rodzin z dziećmi „Wszystko, co wiemy”, który realizowany jest przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku (Piwnica Romańska).
W 2012 r. ukazała się debiutancka płyta zespołu 7 Ptaków (Soliton), współfinansowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego.