Stowarzyszenie Artystów Plastyków Pasja powstało z inicjatywy 16 osób w maju 2009 roku, przekształcając się z istniejącego już od 10 lat Klubu Plastyka przy Zrzeszeniu Kaszubsko- Pomorskim w Wejherowie. Celem utworzenia klubu była potrzeba skupienia twórców – malarzy, rzeźbiarzy i grafików z terenu Wejherowa i okolic. Artyści różnymi technikami utrwalali piękno ziemi kaszubskiej, Wejherowa a także morza. Pierwszym prezesem klubu był Tadeusz Trocki, a pierwsza wystawa została otwarta 23 lipca 1999 roku w sali wystawowej Wejherowskiego Centrum Kultury. Stowarzyszenie liczy obecnie 40 członków, należą do niego zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Obecnie funkcję prezesa pełni Longina Wysocka.   Celem działalności stowarzyszenia jest promocja szeroko pojętych działań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych i fotografii, a także promowanie sztuki i kultury kaszubskiej. Stowarzyszenie zbudowało pomost pomiędzy środowiskiem plastycznym a mieszkańcami poprzez organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych ukazujących piękno naszego regionu, plenerów malarskich oraz spotkań artystycznych. W swoim obecnym dorobku Stowarzyszenie ma kilkanaście wystaw i plenerów w kraju i za granicą.
Stowarzyszenie „Pasja” współpracuje m.in. z Klubem Plastyka Tyreso w Szwecji, Klubem Plastyka Amatora im. Stefana Morawskiego w Słupsku, Stowarzyszeniem Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie, Stowarzyszeniem Twórców i Animatorów Kultury w Lęborku, a także Wejherowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Wejherowskim Centrum Kultury. Artyści stowarzyszenia uczestniczą w międzynarodowych plenerach m.in. w Ustce i Słupsku.