POD HONOROWYM PATRONATEM SEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAROSŁAWA SELLINA

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu Kultura – Interwencje

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Urząd Miasta Wejherowo
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska
Dom Kultury w Ustce
Muzeum Zamkowe w Malborku
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Mezeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

DYREKTOR FESTIWALU:

Błażej Musiałczyk