Prof. zw. dr hab. Marek Rocławski w roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia w klasie prof. zw. Henryka Gostomskiego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 stycznia 2003 roku z rąk Prezydenta A. Kwaśniewskiego. W dniu 1 października 2006 roku został mianowany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1994-2010 pracował również w Akademii Pomorskiej w Słupsku w Instytucie Muzyki. W latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, w latach 2008-2012 kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej, a obecnie od 1 października 2012 roku jest prorektorem ds. organizacyjnych i nauczania Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.
Od dzieciństwa związany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator.
W latach 1983-1993 był dyrygentem Gdańskiego Chóru Męskiego „Moniuszko”, z którym wystąpił na wielu konkursach i festiwalach chóralnych zdobywając wiele nagród (22 konkursy i festiwale). Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i kursach dla dyrygentów (Marktoberdorf, Rottenburg, Legnica, Międzyzdroje, Bydgoszcz, Poznań). Pracę naukową
i dydaktyczną łączy z działalnością artystyczną. Był założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Cantores Veiherovienses od początku jego istnienia w 1985 roku. Chór ten pod dyrekcją Marka Rocławskiego zdobywał nagrody na wielu konkursach i festiwalach chóralnych krajowych i międzynarodowych (51 konkursów i festiwali), a także dwukrotnie brał udział w Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich. Obecnie jest dyrygentem honorowym w zespole. Koncertował w wielu krajach europejskich jak: Holandia, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Czechy, Chorwacja, Grecja, Watykan, Węgry, Austria, Bułgaria, Ukraina oraz Słowacja. W styczniu 2015 roku minęło 30 lat od powstania tego zespołu. Chór w tym okresie wystąpił na setkach koncertów w kraju i za granicą (ok. 1000 koncertów).Ostatnie 10 lat – około 350 koncertów.
Prof. Marek Rocławski jest zapraszany do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów
i festiwali chóralnych. Jest recenzentem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury województwa pomorskiego, m.in. z Państwową Operą Bałtycką, Polską Filharmonią Kameralną Sopot oraz Filharmonią Bałtycką. Zespół pod kierownictwem artystycznym Marka Rocławskiego brał udział w wystawieniu następujących produkcji scenicznych i koncertowych: „Halka” Stanisława Moniuszki w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku, „Tannhauser” Ryszarda Wagnera w Operze Leśnej w Sopocie, IX Symfonia L.van Beethovena w Gdańsku, „Sonety Krymskie” Stanisława Moniuszki w Filharmonii Bałtyckiej oraz w koncercie pn. „Verdinalia” w gdańskiej operze.
W latach 2006-2015 zespół wykonywał również utwory muzyki oratoryjno-kantatowej: Msza G-dur F. Schuberta, Msza Koronacyjna, Missa Brevis D-dur, Requiem W.A. Mozarta, Gloria A. Vivaldiego, Magnificat D-dur J.S.Bacha, Wielka Msza D-dur A.Salierego, Dixit Dominus G.F.Haendla, Te Deum M. Charpentiera, Requiem M.Durufle oraz Magnificat J. Ruttera. Wraz z chórem „Cantores Veiherovienses” nagrał 3 płyty CD oraz 2 DVD. Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej i w opracowaniach naukowych.
Od wielu lat związany jest z Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie, a także z Ogólnopolskim Festiwalem „Ave Maria” w Chojnicach, Ogólnopolskim Festiwalem Współczesnej Muzyki Chóralnej „Music Everywhere!”
w Gdańsku czy Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu. Skomponował hejnał miasta Wejherowa, przygotował także szereg kompozycji, opracowań na chór a cappella i z towarzyszeniem orkiestry. Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz odznaki Zasłużonego Działacza Kultury, Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu), Złota z Wieńcem Laurowym PZCHiO oraz Złota z Brylantem PZCHiO.
Marek Rocławski pełnił także ważne funkcje społeczne w swoim mieście. W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Wejherowa, był członkiem Rady Programowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.