Edukację muzyczną rozpoczęła w rodzinnym Wejherowie, w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fr. Chopina. Studentka I roku studiów II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie śpiewu solowego prof. zw. dr hab. Ryszarda Minkiewicza Gdańsku. W roku 2016 rozpoczęła studia wokalne o specjalności Master Konzertgesang w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, w klasie śpiewu solowego Carmen Mammoser. Umiejętności doskonali na wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez znakomitych pedagogów m.in. Helenę Łazarską, Robavsa Matjaža, Ewę Iżykowską–Lipińską, Margreet Honig, Marcel’a Bonee, Olgę Pasiecznik, Agnieszkę Franków–Żelazny.
Artystce bliska jest twórczość zarówno operowa jak i oratoryjno–kantatowa. Pomimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele przedsięwzięć artystycznych, w których z powodzeniem wykonywała partie sopranowe w takich dziełach, jak: Msza Koronacyjna W.A. Mozarta, Oratoria: Mesjasz oraz Belshazzar G.F. Haendla, kantaty: Wer da gläubet und getauft wird BWV 37, Gott fähret auf mit Jauchzen BWV 43, Lobet Gott in seinen Reichen BWV 11 J. S. Bacha; Petite messe solenelle G. Rossiniego, Magnificat R. Ruttera czy też Missa de Beata Maria Virgine, młodego gdańskiego kompozytora–Szymona Sutora.
Małgorzata Rocławska jest półfinalistką IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Giulio Perottiego w Ueckermünde
(Niemcy) oraz laureatką I wyróżnienia oraz nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie utworu Ludomira Różyckiego na XV Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym „W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej” w Katowicach. W roku 2016 otrzymała III nagrodę na VIII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Impressio Art w Sopocie. Współpracowała m.in. z Operą Bałtycką w Gdańsku, orkiestrą Sinfonietta Pomerania, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Orkiestrą Kameralną Capella Bydgostiensis, Orkiestrą Trybunału Koronnego w Lublinie oraz chórem mieszanym Cantores Veiherovienses. Współpracuje obecnie z International Choral Academy Lübeck. Efektem współpracy są międzynarodowe projekty wokalno – instrumentalne oraz nagrana płyta z utworami J. Brahmsa (Zigeunerlieder, Quartette op. 92), R. Schumanna (Zigeunerleben, Spanischen Liederspiel) i A. Dvoraka (Mährische Lieder).
Małgorzata Rocławska współpracowała ze znakomitymi dyrygentami, m.in.: Rolfem Beckiem, Przemysławem Stanisławskim, Markiem Rocławskim, Tadeuszem Kozłowskim oraz Kai Bumannem. Koncertuje obecnie z organistą Bazyliki archikatedralnej w Gdańsku–Oliwie, Błażejem Musiałczykiem.
W dorobku posiada nagrania radiowe, telewizyjne, a także płytowe. W 2015 r. wzięła udział w nagraniu płyty promującej twórczość gdańskich kompozytorów. Artystka wykonała Stabat Mater na sopran i orkiestrę smyczkową A. Dziadka. W czasie studiów wykonywała wiele utworów z gatunku muzyki dawnej (m.in. renesansowe madrygały; Bernardino Borlasca – koncert muzyki dawnego Gdańska, promocja serii wydawniczej Theasurus Musicae Gedanensis) oraz współczesnej m.in.: Mur T. Dixy oraz Pneuma K. Olczaka. Ten ostatni utwór został wykonany podczas koncertu inaugurującego cykl „Nowa muzyka w starym ratuszu” poświęconemu współczesnej polskiej muzyce elektroakustycznej.
Małgorzata Rocławska współpracuje z zespołem wokalnym Art’n’Voices, z którym odnosi sukcesy na wielu międzynarodowych konkursach, z których warto wspomnieć II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Mundus Cantat w Sopocie, I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Grand Prix I Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej w Gdańsku, II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Grand Prix I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Wielkanocnej w Sopocie, Grand Prix X Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. Wraz z zespołem nagrała autorską płytę Droga Krzyżowa. Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej ( muzyka Anna Rocławska, słowa x. Przemysław A. Lewiński ) oraz płytę z twórczością Otto Mieczysława Żukowskiego Opera omnia religiosa 1 (2013r.)