Ewa Rocławska – dyrygent

Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie, od 2000 roku dyrygentem jest Ewa Rocławska.
Zespół jest laureatem licznych nagród i wyróżnień: Festiwal Muzyki Chóralnej „CANTIO LODZENSIS” 2002r, 2008r. I miejsce i nagroda burmistrza Kartuz za najlepsze wykonanie pieśni kaszubskiej podczas Przeglądu Chórów Szkół Muzycznych I st. w Kartuzach w roku 2002,2004,2006, 2008, 2010,2012,2016 oraz 2018-Grand Prix – nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego. Na XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi chór otrzymał wyróżnienie za wykonanie kaszubskiej kolędy „Spiwta ptoszci”. Nagrody zdobyte na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie: I miejsce w kategorii chórów dziecięcych i nagroda za najlepsze wykonanie pieśni kaszubskiej w roku 2004, 2006, 2008 i 2010. W roku 2015 podczas XXII oraz w 2017r podczas XXIII edycji OFPoM chór zdobył Złoty Dyplom w kategorii chórów szkół muzycznych I stopnia i nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu o tematyce kaszubskiej.
2017r. Kaszubski Festiwal Chóralny w Żukowie – Złoty Dyplom. Chór brał udział w dwóch koncertach VERBA SACRA z udziałem Danuty Stenki w roku 2006 i 2008. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i powiatu.