Chór Music Everywhere to grupa entuzjastów wspólnego śpiewu. Zespół powstał w październiku 2010 roku, a w jego skład wchodzą studenci, uczniowie oraz młodzi ludzie czynni zawodowo, których połączyła pasja śpiewania. Dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym chóru jest Beata Śnieg-Wądołowska. W repertuarze zespołu znajdują się liczne dzieła współczesnej muzyki rozrywkowej, świeckiej, sakralnej oraz ludowej. Pasja, wytrwała praca, jak również poszukiwanie głębi muzyki oraz dobrego brzmienia pod przewodnictwem ceniącej perfekcjonizm dyrygentki, przyniosły chórowi wiele osiągnięć na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Do ostatnich sukcesów należy Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie oraz I Miejsce na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Zespół ma w swoim dorobku dwie płyty. Na pierwszej z nich zostało zarejestrowane nagranie z prawykonania Cyklu Orationes Latinae Jakuba Neske, które odbyło się 10 czerwca 2017 roku. Druga płyta stanowi dorobek artystyczny chóru z ostatnich ośmiu lat działalności i zawiera szerokie spektrum repertuarowe w różnych stylistykach. Jej premiera odbędzie się jesienią 2018 roku. Chór Music Everywhere zachowuje całkowitą autonomię, samodzielnie decydując o swoim kształcie, podejmowanych działaniach, wykonywanym repertuarze oraz współpracy z innymi podmiotami oraz artystami. Zespół reprezentowany jest formalnie poprzez Stowarzyszenie Music Everywhere.

Beata Śnieg-Wądołowska

Pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku. W lipcu 2018 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Finalistka i Laureatka Nagrody Specjalnej Konsul Honorowej Republiki Włoskiej Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W stronę polifonii we Wrocławiu. Wyróżniona nagrodą dla najlepszego dyrygenta na licznych konkursach i festiwalach chóralnych. Beata Śnieg-Wądołowska od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Artystycznego Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere w Gdańsku. Zapraszana jako dyrygent-asystent podczas Sesji Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, działającego w ramach projektu Akademia Chóralna. Jest wielokrotną stypendystką Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla najlepszych studentów oraz doktorantów. Jest założycielką, dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym Chóru Music Everywhere. Od 2015 roku pełni solę asystenta w Międzywydziałowym Chórze Uczelnianym Akademii Muzycznej w Gdańsku.